خانه رفوگری فرش

بهترین رفوگری فرش خوب و ارزان شهر

رفوگری فرش هنری است که بعداز هنر قالی بافی به وجود آمده ومحرک ایجاد آن نیز احتیاج بوده است زیرا هر فرش امکان دارد

در معرض فساد قرار بگیرد و به مرور زمان آسیب ببیند. بنابراین تا زمانی که در سالن و خانه ها فرش وجود دارد هنر رفوگری نیز باقی خواهد ماند، در حقیقت می توان گفت که هنر رفوگری مکمل هنر قالیبافی است.

بهترین و ارزانترین خدمات رفوگری و ترمین مفرش را از ما بخواهید!

خدماتی که ما در زمینه ترمیم و رفوی فرش انجام می دهیم ، کاملا تخصصی و بطور کلی در موارد ذیل قابل اشاره و اطمینان دهی به مشتریان عزیز هستند:

 • کارشانسی تخصصی اولیه

 • ترمیم ریشه و شیرازه قالی

 • ترمیم ترک‌خوردگی‌های قالی

 • ترمیم گلیم‌بافی ابتدا و انتهای قالی

 • رفع جر خوردگی و لوله شدن کناره های قالی

 • ترمیم انواع گره در فرش‌های آسیب‌دیده

 • ترمیم تارکشی و پود کشی در آسیب‌دیدگی‌های وسیع فرش

 • ترمیم انواع بید خوردگی‌ها

 • و ترمیم در فرش‌های موزه‌ای و عتیقه

 • و در نهایت مراقبت و نگهداری از قالی و تحویل فرش‌ها با دقت در صحت خدمات انجام‌شده کامل به مشتریان

نام اولین کسی که مبادرت به رفوگری کرده است مثل نام اغلب سازندگان، ناشناس و گمنام مانده است ولی این نیک مرد هر کسی بوده گمنام زیسته وگمنام نیز مرده است بدون اینکه خود بداند که به عالم فرش چه خدمت ذی قیمتی عرضه کرده است و چه بسا هنرمندانی که بعد از بنا نهادن زیر بنای هنر خود از دنیا رفته اند ودر حال حاضر نام و نشانی از آنان در هیچ یک از کتاب های تاریخ دیده نمی شود و جای آن را دارد تا برای قدردانی از آنان به روان پاکشان درود بفرستیم و با زنده نگه داشتن هنر آنان از این هنرمندان ناشناخته و ناشناس سپاسگزار ی نمائیم.ارزش هنر رفوگری وقتی بیشتر معلوم می شود که فرش گرانبهایی در نتیجه پوسیدگی یا بید زدگی یا رطوبت و آتش سوزی و یا کثرت استعمال و حوادث دیگر آسیب دیده باشد که دراین هنگام انگشتان معجزه گر رفوگر به کمک ما آمده و با دستهای توانا و هنرمند خود روحی تازه به کالبد این قالی مشرف به موت می دهد و با نجات آن از تباهی جلوه و زیبائی تازه ای می بخشد در حقیقت کار رفوگر در این حال به خدمات پزشک و جراحی شباهت دارد که بیمار مشرف به موت را از مرگ نجات می دهد.هر فرشباف باید کم وبیش با هنر رفوگری نیز آشنا باشد تا در هنگام ضرورت توانایی آن را داشته باشد که نیازهای خود و دیگران را مرتفع نماید. البته مهارت و ممارست در این رشته نیاز به تعلیم گرفتن و تمرین وکسب تجربه دارد که رفوگر تازه کار به تدریج مهارت پیدا می کند. قبل از شروع به رفوگری باید فرش مورد نظر را کاملاً گسترده و پشت و روی آن را به دقت بررسی و نوع و میزان آسیب دیدگی ها را تعیین و یادداشت کنیم. با توجه به این که فرش نوعی منسوج می باشد و در مقابل حرارت و رطوبت و مرور زمان آسیب پذیر است ضایعات را تا حدی می توانیم به صورت زیر طبقه بندی نمائیم:۱- ضایعات ناشی از کهنگی و طول عمر قالی از قبیل پوسیدگی، پاره شدن شیرازه، دررفتگی وفرسودگی چله ها، جر خوردگی و پارگی، رنگ پریدگی و یا ازبین رفتن پرزها و غیره.۲- ضایعات منجر از حوادث آتش سوزی و سوختگی، بید زدگی، پوسیدگی ناشی از رطوبت و یا مواد شیمیائی، بریدگی با وسایل برنده و چاقو . ضایعات فوق ممکن است سطحی باشد یعنی فقط به روی پرز های فرش اثر اثر گذار باشد و یا عمیق باشد و به چله ها و پودهای زیرین فرش نیز آسیب برساند.

اگر خیلی دقیق بخواهیم روشن سازیم که خدمات اصلی ما در وب سایت رفوگری و شرکت بهترین و ارزانترین رفوگری خوب کدام موارد هستند باید خیلی دقیق تر و جزئی تر موارد ذیل را بررسی کنید تا در صورت نیاز به ترمیم و اصلاح و نوسازی هر بخش از فرش و قالی و موکت و مبلمانتان به ما مراجعه نمایید.

در ابتدا عملیات آماده‌سازی فرش و قالی قبل‌ از رفوگری است که شامل مواردی مثل غبارگیری فرش غبارگیری موضوع راه شناخت الیاف و انتخاب نخ چله در بحث خواب قالی و تمرکز روی روش تابانیدن نخ و رج شمار و انتخاب نخ مناسب می شود.

در صورت نیاز به ریشه بافی فرش معرفی انواع گره در سر ریشه‌های قالی به مشتری و کاربرد گره‌هایی مانند دو گره ، گره نخودی، گره پنجره‌ای و دو گره‌های تزیینی.

همچنین موضوع ترمیم ریشه‌های فرش با استفاده از: روش مغزی، روش بطلمه، استفاده از ریشه آماده ، ریشه کشی پتریس یا پیوند و سربافی ریشه در انتهای فرش آسیب‌دیده و یا همچنین سر شکافتن فرش.

پرداختن به موضوع ترمیم شیرازه های فرش و استفاده از روش‌هایی مثل : شیرازه متصل ،ترمیم بخشی از شیرازه ها، استفاده از شیراز دورنگ، و شیراز متقاطع ،کاربرد شیراز تیغ ماهی متخاصم ،استفاده از شیرازه حصیری، ورود به بحث ترمیم ساییدگی شیرازه ها، استفاده از شیرازه منفصل، روش نصب شیراز و قالی شیرازه حصیری منفصل، روش آماده‌سازی شیرازه حصیری، ترمیم قسمتی از شیرازه های آسیب‌دیده، اصلاح جداشدن شیرازه،از فرش، تصمیم من باب چگونگی ترمیم ساییدگی شیراز و پارگی شیرازه های فرش.

تشخیص انواع فرش برحسب پود گذاری که در رفوگری فرش بسیار حائز اهمیت است!

و فرش‌های مثل فرش لول بافت ، فرش نیم لول باف، فرش تخت باف، و رفع کیس خوردگی فرش و آسیب تابر از اهمیت برخوردار می گردند.

ممکن است ترمیم ترک‌خوردگی های فرش و همچنین انواع ترک‌خوردگی یا که ممکن است در فرش وجود داشته باشد و نیاز به سوزن‌کاری و مرمت در ترک‌خوردگی‌های عرضی و ترک‌خوردگی‌های طولی فرش داشته باشد با استفاده از روش ترمیم ترک‌خوردگی هم‌زمان به شکل عرضی و طولی به همراه مرمت پارگی در کناره‌های طولی فرش را نیاز بدانیم و استفاده نماییم.

و یا فرش شما نیاز داشته باشد تا ترمیم از طریق گلیم‌بافی در ابتدا و انتهای فرش با استفاده از روش‌هایی مثل گلیم‌بافی سوف روش کرباس زنجیره بافی روش ملیله قایق دورنگ و قایق تک‌رنگ بر رویش انجام شود که این موضوع و شاخه رفوگری تخصص اصلی ماست.

از دیگر خدمات تخصصی ما می توان به ترمیم جر خوردگی لوله شدن کناره فرش و اتصال فرش روی چهارچوب ترمیم جر خوردگی در فرش لوله شدن کناره‌های فرش پرداخت فرش و کیل کشی اشاره نمود.

ما همچنین به ترمیم انواع گره در فرش‌های آسیب‌دیده می‌پردازیم، با استفاده از روش‌هایی مثل: گره متقارن ترکی، گره نامتقارن فارسی، گره ممتاز، گره معکوس، گره یو، گره دو سر آزاد، گره کوبلن، گره اسپانیولی یا گره کشمیری، گره طولی یا نیم گره، گره آویز یا یک‌چهارم، گره قرضی یا مهمان، گره عرضی یا طبقه‌ای، و گره مضاعف و گره جفتی یا تقلبی.

همچنین تارکشی و پود کشی در آسیب‌دیدگی‌های وسیع فرش در شرکت ما کاملا تخصصی و با استاد کار ماهر جهت تارکشی به روش مغزی در قالی‌های لول باف، تارکشی به روش بطلمه در قالی‌های لول باف، تارکشی به روش بطلمه در قالی نیم لول و تخت ، تارکشی قالی به روش مغزی در قالی نیم لول و تخت، تارکشی قالی به روش مغزی نوع دوم و در قالی لول (جفت دونه)، تار کشی در قالی درشت‌باف، چله گذاری ب روش پتریس یا پیوند، پود کشی در قالی‌های لول باف یا متصل، پود کشی منفصل، ضمن توجه به موضوع طرح و نقشه فرش و قالی در رفوگری ما از اهمیت زیادی برخوردار می شود.

در بید خوردگی فرش و تشخیص بید خوردگی فرش، و رفع بید خوردگی از روی فرش، و ترمیم پارگی‌های کوچک در فرش‌های لول و استفاده از روش غربیله کردن در ترمیم فرشهایتان حتما حتما روی ما و استادکاران ما حساب کنید که

ما بهترین گروه رفوکاری فرش در تمام تهران و ایران هستیم.

در مراحل تکمیلی ترمیم و اصلاح عیوب فرش به موگیری و پرداخت فرش می پردازیم و در سپس پس‌ از ترمیم به کهنه کردن فرش بعد از مرمت، نیش قلم کاری، و  رنگ گذاری و اتوکشی فرش می پردازیم تا خاطر خود و مشتریان عزیمان را آسوده بگذاریم که اثری از رفوگری بر روی فرش و قالی باقی نخواهد ماند.

توانایی هر استاد و شرکت خدماتی این نیست که به مرمت فرش‌های موزه‌ای بپردازد ولی سالها فعالیت استادکاران ،ما را از هر فرد و شرکت خدمات رسانی در این زمینه متمایز می نماید. همچنین لازم به ذکر است که ما اهمیت زیادی به خاک گیری فرش و شستشو و قالیشویی می دهیم.

در ادامه مراحل تکمیلی رفوگری فرش نیز اضافه می کنیم که پس‌ از پایان بافت قالی به پرداخت به وسیله دستگاه پرداخت ماشینی می پردازیم و حتما به زدن پشت فرش توسط پرسنل کارگاه پرداخته  و شستشو و قالی‌شویی پرداخت دستی را در صورت نیاز انجام می نماییم و یا شیرازه دوزی می کنیم و در صورت نیاز سرنخ گیری و دار کشی و چرم دوزی دور فرش را بطور کامل محقق می کنیم.

ما قهرمانان سطح اول رفوگری در تمام تهران و ایران هستیم!

 • همچنین در ورود به بحث لکه برداری و رنگ برداری قالی به موارد زیر می پردازیم:

 • رنگ برداری یا جوهر برداری فرش،

 • لکه برداری لکه‌های پاک نشدنی،

 • لکه برداری از ریشه فرش

 • رنگرزی قالی که به طریقه شیمیایی و استفاده از رنگ‌های شیمیایی طبیعی و مصنوعی انجام می‌دهیم

 • دندانه دادن به فرش

 • پاک کردن سطح فرش به‌صورت خانگی در صورت نیاز

 • استفاده کردن از پاک‌کننده‌های مناسب برای پاک کردن لکه از روی فرش

 • و استفاده از روش‌های ساده برای ورود خسارت کمتر در ترمیم فرش

رفوی فرش‌های ماشینی و گلیم بعلاوه اهمیت موضوعات سوختگی در فرش‌های ماشینی و پوسیدگی فرش ماشینی و کیس خوردگی‌ها از روی شیرازه و ریشه‌های فرش ماشینی و رفوگری در گلیم که درواقع بافت بدون پرز است، همچنین رفع آسیب‌دیدگی در تارها در گلیم رفع آسیب‌دیدگی دیدگی در بافت گلیم و در ریشه‌های گلیم از تکمیلی ترین اقدامات و خدمات واقعی ما در زمینه رفو و رفوگری فرش و قالی است که انصافا هر شرکتی با این همه شاخههای فنی و تخصصی رفوگری توانایی پوشش و انجام همه آنها را ندارد به جز ما!😍

لازم به ذکر است که درآخر و پس‌ از کارشناسی شدن قالی و مراحل کامل رفوگری فرش توسط کارشناسان زبده و خبره محصولات مشتریان را آماده تحویل آن‌ها می‌کنیم و آن‌ها را انبار کرده از آن‌ها مراقبت می‌کنیم و در صحت و سلامت و تأیید مشتری به آن‌ها تحویل می‌دهیم.

همچنین این قسمت را مطالعه کنید درباره ابزار و وسایل رفوگری فرش

در این حرفه وسایل و ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد، تقریباً همان نتیجه وسایل بافت قالی را به ما می دهد، و رفوگر با استفاده از این وسایل فرش را مرمت و احیا می کند.در اینجا به ذکر تعدادی از آنها می پردازیم:• شانه یادفتین :شانه رفوگری در مقایسه با شانه بافت، دارای دندانه و تیغه های کمتری بوده و همان عمل مرتب کردن و کوبیدن گره های هر رج را به عهده دارد. به هنگام کاربرد این وسیله بایستی به کم استقامت بودن تارها توجه داشت.• قلاب :از این ابزار برای کشیدن نخ خامه از میان تارها بهره می گیرند و یا آنکه جهت قراردادن نخ خامه در میان تارها که با عمل فشار توام است، استفاده می شود. شکل کلی آنها شبیه درفش کفشدوزی است. قلاب انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتست از:• قلاب پشت: وسیله ای است که از یک میله نازک به قطر یک میلی متر (و یا بیشتر) و طول ۸-۷ سانتی متر و یک دسته چوبی مدور تشکیل شده و زائده نوک آن طوری است که می توان با آن نخ خامه را در محل مورد نظر قرار داده و به اصطلاح در میان تارها کاشت.• قلاب خواو مشهدی «قلاب خواب»: که زائده کوچک و ظریف نوک آن طوری است که می تواند نخ خامه را از میان تارها به طرف روی فرش بکشد. کاربرد قلاب بطور کلی جهت ایجاد گره u از پشت فرش و یا تعویض گره ها و نقشها و تمیز کاری پشت فرش پس از ئیندرمه می باشد.• چاقو : چاقوهای مورد استفاده درکاررفو انواع مختلفی دارد، هر کدام جهت کاری مورد استفاده قرار می گیرند:• چاقو «کارد بی نوک» :این چاقو شکل دگرگون شده چاقوی بافت است و مخصوص قالی های گره ترکی می باشد. نام عامیانه آن که در بازارفرش تبریز رایج است «کارد بی نوک» می باشد، قسمت تیز این چاقو که در بافت مورد استفاده است در رفو کند و نابرنده است. لازم به ذکر است که این تنها وسیله ای است که در رفوگری کاربرد آن همراه با یک کوبه میسر می گردد، کوبه لوله ای فلزی است به طول حداقل ۲۵ سانتی متر که یک سر آن بوسیله یک تکه شیلنگ به طول ده سانتی متر پوشیده شده است. تا هنگام کوبیدن صدای زیادی ایجاد نکند. کاربرد این وسیله بیشتر در روش دفه کاری می باشد و نیز به هنگام بافت در مرحله رفو از آن جهت ایجاد فاصله بین و یا تنظیم رج ها استفاده می کنند.• چاقو و چنگال : نام عامیانه ی این وسیله «چنگال» می باشد. این وسیله نیز مانند کارد بی نوک دگرگون شده چاقوی بافت می باشد و قسمت تیز آن در اینجا کند و نابرنده می باشد. این وسیله کاربرد بیشتری در رفوگری دارد، و مدت زمان بیشتری در دست رفوگر قرار دارد. کاربرد این وسیله در عملیات ده کاری و بیرون کشیدن تارها و تیره های پاره پوسیده و نیز شکافتن گره های غلط بافته شده می باشند.• چاقوی بافت : وسیله آشنای هر قالی باف بوده و مرغوبترین نوع آن برای رفو، چاقویی است که فاصله بین قسمت چاقو و تیز آن با قلاب نوک آن درازتر باشد، و در بافت گره های رفو و گذراندن القاج کلفت و نازک استفاده می شود.• سوزن: سوزن مورد استفاده در رفوگری از جهت قطر دارای انوع و نمره های مختلف است، سوزن رفوگری از لحاظ جنس محکمتر و مقاوم تر از سوزن های معمولی بوده و خاصیت فلزی دارد و شکننده نمی باشد. کاربرد سوزن در تونه کشی و پود کشی و کوبلن زنی و شیرازه زنی می باشد، و بایستی سوزن رفوگری ظریف و نازک تر بوده، سوراخ انتهای آن دراز و بیضی شکل باشد، ته گرد و دایره مانند کار گذراندن نخ را آسان می کند، ولی در جایگزین کردن تارهای نو، انسجام و نظم گره ها را به هم می زند.• دستگاه چوبی یا دار رفوگری (چار چوب): یکی از وسایل اصلی و مهم رفوگری است و در اصل وظیفه دار قالی را به عهده دارد، و از اندازه کوچک ۳۰۳۰ سانتی متر تا اندازه بزرگ برای سربافی به اندازه ۳ تا ۴ متر و عرض ۷۰ سانتی متر یا بیشتر به کار می رود. لازم به ذکر است که این چارچوبها در ابعاد کوچک جهت رفو به کار می رود اما ابعاد بزرگتر آن در دفه کاری کاربرد دارد، چارچوب های مخصوص دفه کاری هر چه ضخیم تر باشد مرغوبتر و عمر بیشتری خواهد داشت، و برای ساخت این وسیله از چوب های نرم استفاده می شود، تا کوبیدن و کشیدن آن آسانتر باشد.• قاشین gashin :وسیله ای که بعد از بافت قسمت آسیب دیده از آن استفاده می شود تا در هم رفتگی پرزها را باز کند، ابزاری است فلزی و با دندانه های درشت در لبه آن، شکل اره ای آن نیز وجود دارد.• کیله برس قالی :ابزاری است مانند برس سیمی ولی ظریف تر از آن که با سوزن های ریز و کوتاه، در حدود نیم سانتی متر که به صورت نواری به عرض سه تا پنج سانتی متر و طول ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر مشخص می شود و با کشیدن روی قسمتهای پرداخت شده پرزها را مرتب کرده، اضافه را بیرون می آورند.• قیچی :قیچی مورد استفاده در رفو دو نوع می باشد:• قیچی معمولی یا صاف: که تیغه ها و بازوهای این نوع قیچی در یک امتداد قرار داشته و برای بریدن شیرازه و کوتاه کردن ریشه ها به کار می رود و در مواردی نوک تیغه ها به سمت بالا انحنا داشته و برای ظریف کاری و قطع کردن نخ های اضافی سطح قالی و سرنخ زنی به کار می رود.• قیچی پرداخت: در این قیچی بازوها حدود سه سانتی متراز تیغه ها بالاتر بوده و رفوگر می تواند با تسلط به پرداخت مورد نظر برای انجام کار رفو بپردازد.• انبردست یا دم باریک : در واقع بیشتر از دم باریک استفاده می شود و از آن برای فرو بردن و بیرون کشیدن سوزن در مراحل مختلف استفاده می شود.• سوزن شیرازه: که برای شیرازه دوزی در قالی مورد استفاده قرار می گیرد.• تخته شیب دار: بریا نصب کردن قسمت پاره فرش و محکم و صاف کردن سوراخ قالی.• موم: که برای کشیدن بر روی تار و پود تار تابیده استفاده می شود تا تاب تار خوابیده و به راحتی وارد قال شود.• انگشتانه: انگشتانه برای سهولت کار رفوگران وآسیب ندیدن انگشتان دست از آن استفاده می شود.• درفش: برای بیرون آوردن یا داخل نمودن تار، پود و پرز قالی• میخ کش: برای درآوردن میخ از قالی تخته و کارگاه و یا از تخته شیب دار.

از دیگر وسایل مورد نیاز می توان به تخته، اتو، سنگ چاقو تیز کن، چکش، انگشتانه، میخ، نوار چرمی، و گازانبر، شیشه یا بطری جهت زیرکار (در مورد سوزن کشی کردن) نام برد، ضمن آنکه از موم هم استفاده می کنند و سوزن را به موم می زنند تا راحت تر در مغز قالی فرو رود.

وسایل مورد نیاز رفوکاری فرش