ترمیم و رفوی ترک‌خوردگی هم‌زمان به شکل عرضی و طولی فرش-min

ترمیم و رفوی ترک‌خوردگی هم‌زمان به شکل عرضی و طولی

ترمیم و رفوی ترک‌خوردگی هم‌زمان به شکل عرضی و طولی

در این نوع پارگی فرقی نمی‌کند که سوزن‌کاری از کدام جهت شروع شود فرش را از پشت به تخته نصب کرده و به‌دقت می‌کنیم میخ‌ها را طوری بزنیم که اطراف آسیب‌دیدگی کشیدگی نداشته باشد .

ترمیم و رفوی ترک‌خوردگی هم‌زمان به شکل عرضی و طولی (۱)-min

بعد چهار سوزن را برداشته و نخ چله مطابق با چله های فرش را در آن کشیده و دو سوزن دیگر را در آن پودر می‌کشیم و یکی از سوزن‌ها را از سمت راست به داخل گره‌ها برده و شروع به ترمیم می‌نماییم و یک سوزن را از طرف چپ و سوزن دیگر را از بالا و پایین جهت کشیدن چهره‌ها و سوزن دیگر از پائین به بالا از درون گره‌ها رد کرده و تارکشی می‌کنیم در هر قسمت یکسان سوزن‌کاری کرده و به سمت دیگر می‌رویم و به‌همین‌ترتیب از چهار طرف تکرار می‌کنیم که پارگی را محدود کرده و جمع کنیم که دراین‌صورت حاصل کار به دلیل کشیدگی سوزن‌ها ازهر طرف بطور مساوی بهتر خواهد بود درغیراین‌صورت دل رفو کیست ایجاد می‌شود.

ترمیم و رفوی ترک‌خوردگی هم‌زمان به شکل عرضی و طولی (۳)-min

شکل مقابل نمونه دیگری از ترک‌خوردگی می‌باشد که باید پارگی عرضی ترمیم شود که توضیح آن داده‌شده است و سپس اقدام به رفو کردن پارگی طولی که همان ترمیم پول‌ها می‌باشد می‌نماییم در تمامی ترک خوردگی‌ها اگر گره‌ها آسیب‌دیده باشد به وسیله قلاب پشت و یا سوزن می‌توان گره‌های ریخته را جایگزین نماییم ترک‌خوردگی به اشکال مختلف ممکن است در فرش ایجاد گردد مثال در شکل روبرو آسیب‌دیدگی به‌صورت یو می‌باشد.

همچنین ببینید>> ارزانترین قالیشویی در سراسر تهران

که باید با دو سوزن ترمیم انجام گردد که به‌صورت هم‌زمان از چپ و راست سوزن‌کاری می‌شود تا به قسمت بالای یو رسیده و یک خط صاف می‌گردد که پود کشی را کامل از سمت راست به چپ تا آخر پارگی انجام می‌دهیم لازم به ذکر است در این نوع ترک‌خوردگی اگر دو لبه قسمت آسیب‌دیده نزدیک باشد به‌طور یک سره سوزن کشیده می‌شود در تمامی پارگی‌ها کشیدگی نخ‌های چله و پود به‌دقت بیشتری نیاز دارد و باید کاملاً کنترل گردد که قسمت آسیب‌دیده دچار جمع شدگی نشود.

ترمیم و رفوی ترک‌خوردگی هم‌زمان به شکل عرضی و طولی (۲)-min

مرمت پارگی فرش در کناره‌های طولی فرش

در این نوع پارگی فرش سه طرف قسمتی که آسیب‌دیده‌ی فرش قرار دارد و طرف دیگر آن شیراز است ابتدا قالی را بدون این‌که هیچ کششی بر آن وارد شود بر روی تخته نصب می‌کنیم و قسمت آسیب‌دیده را با در نظر گرفتن چند چله اضافه برای شیراز چله‌کشی می‌کنیم پس‌از آن پود کشی را که بهتر است به‌صورت منفصل باشد به‌این‌ترتیب انجام می‌دهیم ابتدا می‌خواهی که به موازات قسمت‌های آسیب‌دیده لبه فرش نصب می‌کنیم باید نخ پود مناسب را داخل سوزن نموده وارد امتداد اولین پول آسیب‌دیده کرده و از لبه پارگی خارج می‌کنیم و سپس از میان چله ها عبور داده در سمت دیگر پارگی فرش به دوره می‌خواهی که در کنار لبه فرش کوبیده می‌پیچیم و دوباره پول را از میان چله ها گذرانده وارد رج بعدی می‌نمایید می‌نماییم این عملیات آخر قسمت آسیب‌دیده فرش انجام می‌شود به این روش پود کشی به دلیل نگه‌داشتن پود در کنار فرش – ارقاج بغل – نیز گفته می‌شود.
بعد از تارکشی و پود کشی فرش اقدام به بافت می‌کنیم باید در تمام طول زمان بافت سر پود ها را از بغل بکشیم که قالی کاملاً کشیده و صاف باشد پس‌از اتمام بافت سرهای اضافی پودر را می‌چینیم و کنار بافت را شیرازه دوزی می‌کنیم در فرش‌های تخت بافت می‌توان بعد از چله‌کشی و نصب بوت ها به لب پارگی سر پود ها در کنار فرش بطور آزاد گذاشته و بعد از هر رج بافت پود آن را وارد کرده و با دست محکم می‌کنیم و همچنین می‌توان هنگام پود کشی یک رج پود را به‌صورت عکس دفعه قبل از بین تارها عبور داده و سر آن را در کنار دور تارهای شیرازه پیچید که نوع اول آن نتیجه بهتری دارد.

 

همچنین ببینید >> بهترین پرده فروشی ایران را در قلب شهر تهران